Dane spółki

Kancelaria Podatkowo – Księgowa ACCRUAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,

ul.  Nowy Świat 57/59 lok. 12, 00-042 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział  Gospodarczy KRS pod nr 0000464955, NIP: 5260152761, REGON: 011105012